Widmo rewolucji krąży po polu

Widmo rewolucji krąży po polu

Koniec grudnia to czas podsumowań, ale to również okres, gdy z szerszej perspektywy spogląda się w przyszłość. Oczywiście 2020 r. nauczył nas, że ludzkie przewidywania są ułomne i nie uwzględniają szeregu kluczowych czynników. Nie powinno nas to jednak zrażać i...

czytaj dalej
Nutri-Score vs. Nutrinform – szerszy kontekst sporu

Nutri-Score vs. Nutrinform – szerszy kontekst sporu

I. Poprawne i wyczerpujące omówienie dyskusji na temat wprowadzenia jednolitego systemu oznakowania żywności z przodu opakowania (front-of-pack labelling – FOPL) we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej uwzględniać musi także szerszy kontekst...

czytaj dalej

O Centrum Rozwoju Rolnictwa Ośrodka Analiz Cegielskiego

Centrum Rozwoju Rolnictwa Ośrodka Analiz Cegielskiego powstało, aby wspierać polskich rolników oraz cały sektor rynku żywnościowego w Polsce. Zależy nam by rolnictwo w naszym kraju było konkurencyjne w skali globalnej dzięki wysokiej jakości produktów spożywczych i zaawansowaniu technologicznemu. Uważamy, że Polska, z uwagi na bogate tradycje produkcji rolnej, może być potentatem na rynku produktów spożywczych porównywanym z takimi państwami jak Francja, Włochy czy Hiszpania.

Rolnictwo i produkcja żywności tradycyjnie zajmują szczególne miejsce w polskim życiu i gospodarce. Dzięki swojej jakości polskie produkty spożywcze już zyskały renomę nie tylko w Europie, ale także w wielu państwach na całym świecie. Jest to powód do dumy i satysfakcji, ale także wyzwanie i motywacja do dalszej wytężonej pracy. Obserwujemy globalne trendy konsumenckiea i na tej podstawie widzimy olbrzymie szanse dla polskiego rolnictwa. Z każdym rokiem przybywa konsumentów doceniających walory zdrowej żywności. Świadomość konsumencka w tym wymiarze rośnie w bardzo szybkim tempie. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby polscy rolnicy i przetwórcy mogli skorzystać z tego w jak największym stopniu oraz aby odpowiadali na potrzeby rynkowe szybko i adekwatnie. Tym, co nas wyróżnia, jest szczególna waga, jaką przywiązujemy do otoczenia prawnego, w którym funkcjonują polscy rolnicy i producenci żywności. 

Wiemy, że bez odpowiednio ukształtowanego stanu prawnego polski sektor rolny nie będzie mógł się należycie rozwijać. Stopień skomplikowania życia gospodarczego we współczesnym świecie jest tak wysoki, że wymaga specjalistycznego zaplecza eksperckiego i analitycznego. W pełnej rozciągłości dotyczy to także branży rolnej i spożywczej. Z tego względu nastawiamy się na pomoc i wsparcie prawne oraz strategiczne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję rolną w Polsce. Patrzymy na rolnictwo z możliwie jak najszerszej perspektywy.

Dostrzegamy istotne związki, jakie współcześnie występują pomiędzy branżą rolno-spożywczą a medycyną, przemysłem farmaceutycznym i światem nowoczesnych technologii. Jesteśmy przekonani, że dopiero tak szerokie ujęcie problematyki produkcji żywności jest w stanie przełożyć się na sukces i powodzenie polskich rolników i producentów środków spożywczych.

Nasz zespół ekspertów koncentruje się przede wszystkim na tym, jak obecne i proponowane regulacje prawne wpływają na sytuację i możliwości polskich producentów i przetwórców żywności. Na naszym nowym portalu internetowym publikowane są analizy, komentarze i opinie odnoszące się do najważniejszych zagadnień w tym zakresie.

Centrum Rozwoju Rolnictwa Ośrodka Analiz Cegielskiego powstało przy wsparciu Fundacji Zakłady Kórnickie

Patronat medialny nad CRR OAC:

Zapoznaj się z rolniczym handlem detalicznym.

Kupuj od RolnikaKontakt