Raport Kupuj od Rolnika prawne i gospodarcze uwarunkowania rolniczego handlu detalicznego

Raport przybliża odbiorcom regulacyjny i gospodarczy kontekst rolniczego handlu detalicznego. Oprócz szczegółowego przedstawienia przepisów warunkujących prowadzenie rolniczego handlu detalicznego, autorzy zaprezentowali także zróżnicowane metody, które są stosowane przez rolników sprzedających swoje produkty w Polsce i innych krajach europejskich.

Broszura Kupuj od Rolnika rolniczy handel detaliczny w pigułce

Broszura pozwala zrozumieć, czym jest rolniczy handel detaliczny i jak niewiele trzeba, by z niego skorzystać.
Choć rolniczy handel detaliczny funkcjonuje na prostych zasadach, to konieczne jest zapoznanie się z kluczowymi regułami jego wykonywania. Do takich zasad należą ograniczenia terytorialne, limity ilościowe, terminy rejestracji działalności u odpowiednich organów państwa czy kwestie określające prawidłowe oznaczanie miejsca prowadzenia sprzedaży.