Organizowany przez Ośrodek Analiz Cegielskiego projekt „Kupuj od rolnika – aktywizacja rynkowa rolników w Polsce” ma na celu popularyzację wiedzy na temat zasad oraz efektywnych sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży produktów przez rolników, szczególnie w postaci rolniczego handlu detalicznego.

 

O projekciePoradnik

O projekcie

Organizowany przez Ośrodek Analiz Cegielskiego projekt „Kupuj od rolnika – aktywizacja rynkowa rolników w Polsce” ma na celu popularyzację wiedzy na temat zasad oraz efektywnych sposobów prowadzenia bezpośredniej sprzedaży produktów przez rolników, szczególnie w postaci rolniczego handlu detalicznego. Ta niedawno ustanowiona forma zbywania żywności niesie ze sobą obopólne korzyści zarówno dla rolników, jak i dla konsumentów. Z jednej strony rolnicy mogą znaleźć alternatywne źródło dochodu i uniezależnić się w większym lub mniejszym stopniu od kosztownych pośredników, a z drugiej strony konsumenci zyskują możliwość wygodnego kupowania świeżej i zdrowej żywności ze znanego źródła. Dzięki nowym technologiom i odpowiedniej organizacji sprzedawców, rolniczy handel detaliczny ma szansę stać się istotnym elementem obrotu żywnością w naszym kraju. Ośrodek Analiz Cegielskiego postrzega tę formę sprzedaży jako wartościową nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale także społecznym. Dzięki wsparciu Darczyńcy – Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” – mamy możliwość przyczynić się do rozwoju rolniczego handlu detalicznego w Polsce.

Raport Kupuj od Rolnika
prawne i gospodarcze uwarunkowania
rolniczego handlu detalicznego

Raport Kupuj od rolnika – prawne i gospodarcze uwarunkowania rolniczego handlu detalicznego przybliża odbiorcom regulacyjny i gospodarczy kontekst rolniczego handlu detalicznego. Eksperci Ośrodka Analiz Cegielskiego – dr Małgorzata Szymańska i Piotr Palutkiewicz – wyjaśniają dlaczego ta nowa w polskim porządku prawnym forma sprzedaży jest tak wartościowa i jak może przyczynić się do poprawy warunków ekonomicznych, w których funkcjonują polskie gospodarstwa rolne.

Raport Kupuj od rolnika – prawne i gospodarcze uwarunkowania rolniczego handlu detalicznego przybliża odbiorcom regulacyjny i gospodarczy kontekst rolniczego handlu detalicznego. Eksperci Ośrodka Analiz Cegielskiego – dr Małgorzata Szymańska i Piotr Palutkiewicz – wyjaśniają dlaczego ta nowa w polskim porządku prawnym forma sprzedaży jest tak wartościowa i jak może przyczynić się do poprawy warunków ekonomicznych, w których funkcjonują polskie gospodarstwa rolne. Oprócz szczegółowego przedstawienia przepisów warunkujących prowadzenie rolniczego handlu detalicznego, autorzy zaprezentowali także zróżnicowane metody, które są stosowane przez rolników sprzedających swoje produkty w Polsce i innych krajach europejskich. Widać wyraźnie, że polskie regulacje zaliczają się do najatrakcyjniejszych pod względem niskiej liczby ograniczeń oraz korzystnych preferencji podatkowych. Raport ekspertów Ośrodka Analiz Cegielskiego stanowi interesujące i przystępne kompendium wiedzy na temat rolniczego handlu detalicznego.

Poradnik

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem Kupuj od rolnika – rolniczy handel detaliczny w pigułce, w którym zaprezentowane zostały kluczowe zasady prowadzenia tego niedawno ustanowionego w Polsce rodzaju sprzedaży. Choć rolniczy handel detaliczny funkcjonuje na prostych zasadach, to konieczne jest zapoznanie się z kluczowymi regułami jego wykonywania. Do takich zasad należą ograniczenia terytorialne, limity ilościowe, terminy rejestracji działalności u odpowiednich organów państwa czy kwestie określające prawidłowe oznaczanie miejsca prowadzenia sprzedaży. Poradnik pozwala zrozumieć, czym jest rolniczy handel detaliczny i jak niewiele trzeba, by z niego skorzystać. Ze względu na ograniczoną objętość materiału, zostały w nim ujęte wyłącznie najważniejsze i generalne zasady. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w raporcie, który również jest dostępny na naszej stronie.

szkoleń

przeszkolonych osób

Szkolenia

W ramach projektu Kupuj od rolnika w województwie kujawsko-pomorskim na przełomie 2019/2020 w 20 miejscach przeszkoliliśmy w zakresie sposobów prowadzenia rolniczego handlu detalicznego ponad 750 rolników. 

przepisy
regulujące
wykonywanie RHD

zasady opodatkowania
sprzedaży

metody marketingowe
i sprzedażowe

Realizacja projektu:

Darczyńca:

Organizator:

Patronat medialny:

[FM_form id="1"]

Zapoznaj się z rolniczym handlem detalicznym.

PoradnikAnimacja